Bestuur en commissies

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Jaap Oosterhoff
voorzitter@tcbreukelen.nl/ tel. 06-27000925

Penningmeester: Herman Engelen
penningmeester1975@gmail.com / tel. 06-20335106

Secretaris: Pim de Vries
secretariaat@tcbreukelen.nl / tel. 0346-567397

Bestuurslid: Richard de Winter
wintermail@planet.nl / tel. 0294-254404

Commissies

Websitecommissie: Jaap Oosterhoff
voorzitter@tcbreukelen.nl

Kledingcommissie: Rinus van de Vreede
rinusvandevreede@kpnmail.nl / tel. 0346-261250

Evenementencommissie: Wim Aerns
wimaerns@planet.nl / tel. 0346-263576

Sponsorcommissie: Lex Gooijer
penningmeester@tcbreukelen.nl / tel. 0348-441939