Bestuur

Samenstelling bestuur

Penningmeester: Lex Gooijer
penningmeester@tcbreukelen.nl / tel. 0348-441939

Secretaris: Pim de Vries
secretariaat@tcbreukelen.nl / tel. 0346-567397

Bestuurslid: Koos Berkelaar
koosberkelaar@hetnet.nl / tel. 0346-262458

Bestuurslid: Berry van der Loo
berry.vanderloo@hotmail.com / tel. 0346-266937

Bestuurslid: Harry Egtberts
h.egtberts@telfort.nl / tel. 0346-242527

Commissies

Kledingcommissie: Rinus van de Vreede
rinusvandevreede@kpnmail.nl / tel. 0346-261250

Evenementencommissie: Wim Aerns
wimaerns@planet.nl / tel. 0346-263576

Sponsorcommissie: Gerrit van Empel
gvanempel@xs4all.nl / tel. 06-51369091