Bestuur en commissies

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Richard de Winter
dewinter.yntema@gmail.com – Tel. 06-54766864

Penningmeester: Herman Engelen
penningmeester1975@gmail.com – Tel. 06-20335106

Secretaris: René Elzenaar
secretariaat@tcbreukelen.nl

Bestuurslid: Hijmen van Minnen
pantarheiws@planet.nl – Tel. 06-11074280

Commissies

Websitebeheer: Hijmen van Minnen
pantarheiws@planet.nl

Kledingcommissie: Rinus van de Vreede
rinusvandevreede@kpnmail.nl – Tel. 0346-261250

Cluweekendcommissie: Wim Aerns
wimaerns@planet.nl – Tel. 0346-263576

Klimweekendcommissie: Koos Berkelaar
koosberkelaar@hetnet.nl – Tel. 06-21250934

Sponsorcommissie: Lex Gooijer
lexgooijer@hotmail.com – Tel. 0348-441939