Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement beschrijft de rechten en plichten van onze leden. En daarnaast de regels in het kader van de veiligheid.

Huishoudelijk reglement Toerclub Breukelen