Van de voorzitter

VoorzittershamerFijn is het te constateren dat 2016 weer een prima jaargang genoemd mag worden. Jammer is wel dat de Rabobank het sponsorcontract niet heeft verlengd en de animo voor onze plassentocht zwaar is tegengevallen. Maar zoals de club er nu voorstaat geeft het naar mijn overtuiging zeker een goed perspectief naar de toekomst, welke o.a. is gebaseerd op de volgende feiten: Een clubgetrouw en actief ledenbestand. Een gemotiveerd bestuur welk onderling en met de leden in goede verstandhouding hun werk doen en waar nodig op tijd de bakens zullen verzetten. En de inzet van drie ondersteunende commissieleden.

Zo was ons clubweekend weer prima verzorgd en zal Wim ons op de ALV ook weer verrassen met plannen voor 2017. Gerrit heeft inmiddels ervaren dat het werven van sponsors geen simpele klus is maar heeft behoudens een hoofdsponsor toch de weggevallen plekken op onze nieuwe outfit weer kunnen invullen. Rinus is direct aan de slag gegaan voor nieuwe kleding en geholpen door Bike Center Woerden hebben zij zorg gedragen dat op de ALV onze nieuwe kleding zal kunnen worden uitgereikt, allen mijn hartelijke dank.

Terugkomend op het verzetten van bakens zullen wij afscheid nemen van ons vertrouwde clubblad, ook dit bestuur is van mening mee te moeten gaan in de vaart der volkeren en zijn van mening dat het gedrukte clubblad welke nu 4 รก 5 keer op de mat valt achterhaald is door een gedigitaliseerde versie welke in de vorm als nieuwsbrief meerdere keren per jaar per mail zal worden verzonden, zodat de communicatie bestuur/leden veel meer actueel zal zijn, en ook nog een duidelijke besparing oplevert in geld en uren vrijwilligerswerk.

Ook zullen wij dit jaar geen NTFU toertocht organiseren, helaas is het een feit dat ondanks de inzet van vele clubleden structureel wij hiervoor te weinig deelnemers krijgen waardoor deze inspanningen niet in verhouding staan met wat het oplevert. Wij zullen zeker blijven zoeken naar nieuwe activiteiten waarmee we de club op de kaart kunnen zetten, in dit kader is het fijn dat Koos en Thea in het voorjaar weer een Clinic zullen organiseren om het racefietsen te promoten en de mogelijkheid belichten lid te kunnen worden van de toerclub Breukelen.

Ter afsluiting wil ik nog zeggen dat ik mij niet meer herkiesbaar zal stellen voor een volgende bestuurstermijn. Ik heb met (uitzondering daargelaten) het werk met plezier en in een fijne verstandhouding met mede bestuurders gedaan, maar in de spiegel kijkend zie ik een 73 jarige welke nu ruim 12 jaar deel uitmaakt van het bestuur en merk dat mede dit gegeven ik onbewust toch blijf hangen in ervaringen uit het verleden en dit mogelijk een verfrissende blik op de toekomst in de weg zou kunnen staan. Vandaar dat ik denk dat het voor de vereniging en mij een goede zaak is dat er doorstroming is, en in mijn geval kan ik gelukkig terugzien op een heel prettige samenwerking met dit bestuur en het vertrouwen van de leden dat men mij meerdere malen heeft herkozen hun belangen te behartigen.

Dus komend seizoen zal ik dan ook vrij van het door mij zelf opgelegde verantwoordingsgevoel gezellig als lid van een geweldige club onze tochten meefietsen.

Peter Nagtegaal.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *